[:pl]ZP 11-2019 Dostawa komputerów stacjonarnych i przenośnych wraz z oprogramowaniem [:]

[:pl]SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na dostawę komputerów stacjonarnych i przenośnych wraz z oprogramowaniem.

Zamówienie publiczne realizowane w ramach projektu: „Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Termin składania ofert – 22 lipca 2019 r. godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia

Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 do SIWZ- Wykaz dostaw

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz oferowanych produktów

Załącznik nr 8 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy

Informacja dla Wykonawców 18.07.2019

Informacja dla Wykonawców 19.07.2019

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT – Termin składania ofert – 23 lipca 2019 r. godz. 10:00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja dla Wykonawców 19.07.2019 2

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy_modyfikacja

Załącznik nr 8 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy_modyfikacja

Informacja z otwarcia ofert + Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 [:]