Zaproszenie do złożenia oferty na wynajęcie powierzchni przeznaczonej pod automaty vendingowe

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku przy ul. B. Prusa 1/3 zaprasza do złożenia oferty na wynajęcie powierzchni przeznaczonej pod automaty vendingowe, znajdującej się na terenie Szpitala w budynkach A, B, E, R.

Termin składania ofert upływa w dniu12 czerwca  2020 r. o godzinie 10:00

Szczegóły oferty poniżej:

zaproszenie

Załącznik nr 1 formularz

załącznik nr 2 umowa

informacja dla Wykonawców

informacja dla Wykonawców 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty