[:pl]Wykonywanie przez Wykonawcę prac w zakresie obsługi informatycznej oraz obowiązków Administratora Systemów Informatycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku, w okresie od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.[:]

[:pl]Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA zaprasza do złożenia oferty na: Wykonywanie przez Wykonawcę prac w zakresie obsługi informatycznej oraz obowiązków Administratora Systemów Informatycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku, w okresie od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Oferty należy składać do dnia 15 grudnia 2020 r. godz. 12:00.

Zapytanie ofertowe 09.12.2020

Informacja o wyborze[:]