[:pl]Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji istniejącej kotłowni gazowo-olejowej wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych.[:]

[:pl]SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo –  kosztorysowej modernizacji istniejącej kotłowni gazowo-olejowej wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych.

Oferty należy składać do siedziby Zamawiającego do dnia 14.08.2020 r. do godz. 12:00.

Zapytanie ofertowe

Informacja dla Wykonawców

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[:]