Konkurs na pełnienie funkcji kierownika Pododdziału Detoksykacji Alkoholowej oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii na Oddziale Leczenia Uzależnień

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na pełnienie funkcji kierownika Pododdziału Detoksykacji Alkoholowej oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii na Oddziale Leczenia Uzależnień

Oferty należy składać do dnia 29.06.2018 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie.

ogloszenie 19.06.2018

Przedłużenie terminu składania ofert 29.06.2018

Konkurs unieważniono.