KONKURS NA KIEROWNIKA ODDZIAŁU REHABILITACJI MEDYCZNEJ ORAZ UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI MEDYCZNEJ W RODZAJU REHABILITACJI LECZNICZEJ W SP ZOZ SZPITALU SPECJALISTYCZNYM MSWIA W OTWOCKU

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na Kierownika Oddziału Rehabilitacji Medycznej oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji medycznej w rodzaju rehabilitacji leczniczej w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Otwocku

Oferty należy składać do dnia 04.05.2023 r. do godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

ogłoszenie 2023.04.26

załącznik nr 1- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr 2- istotne postanowienia umowy

załącznik nr 3- formularz ofertowy

załącznik nr 4- formularz cenowy

informacja o wyborze oferty 29.05.2023