[:pl]Zaproszenie na zjazdy absolwentów Oddziału Leczenia Uzależnień[:]

[:pl]Oddział Leczenia Uzależnień SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w  Otwocku zaprasza na Zjazdy Absolwentów organizowane w ramach realizowanych przez Szpital Programów Zdrowotnych współfinansowanych przez Departament Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Termin najbliższego Zjazdu – 13 października 2018 roku godz. 9:30.

Jednym z elementów procesu zdrowienia  osób uzależnionych są zjazdy absolwentów organizowane przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Otwocku. Udział w nich biorą osoby, które były pacjentami Oddziału Leczenia Uzależnień z różnym stażem zdrowienia. Część to osoby, które jeszcze kilka tygodni temu przebywały na szpitalnym oddziale, są również  tacy pacjenci, którzy byli na nim kilka lat temu.

Ostatni zjazd absolwentów miał miejsce  30 września 2017 roku.  Wzięło w nim udział 57 pacjentów z różnym stażem zdrowienia.

O przyjeździe na zjazd decydują różne motywy: chęć uzyskania wyjaśnień na temat dalszych działań i ich efektów, możliwość spotkania ze współpacjentami i sprawdzenia, jak inni radzą sobie w procesie leczenia,      a czasem zwykły, ludzki sentyment do miejsca, w którym zaczęło się „ nowe życie”. Uczestnicy mają również możliwość spotkania z terapeutami i pochwalenia się swoimi osiągnięciami.

Pacjenci uczestniczący w zjeździe w trakcie spotkania rozliczają realizację Planu Dalszego Zdrowienia, mówiąc zarówno o napotkanych trudnościach, jak i sukcesach. Następnie otrzymuje informacje zwrotne od pozostałych uczestników grupy i psychologów prowadzących na temat swoich mocnych stron i nieprawidłowości w procesie leczenia.

W zdecydowanej większości uczestnicy zjazdów absolwentów są w trakcie procesu zdrowienia, a ich relacje z innymi świadczą o dokonywaniu  ważnych zmian w życiu, co potwierdza sensowność i skuteczność oddziaływań terapeutycznych. Pojedyncze osoby opowiadają o powrocie do picia czy używania innych środków psychoaktywnych. Jednak ich obecność także sygnalizuje pewną poprawę, bo oznacza, że pacjent ciągle ma poczucie, że potrzebuje profesjonalnej pomocy i szuka rozwiązania swojej trudnej sytuacji.[:]

[:pl]Konkurs na pełnienie funkcji kierownika Pododdziału Detoksykacji Alkoholowej oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii w Pododdziale Detoksykacji Alkoholowej oraz w Oddziale Leczenia Uzależnień[:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na pełnienie funkcji kierownika Pododdziału Detoksykacji Alkoholowej oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii w Pododdziale Detoksykacji Alkoholowej oraz w Oddziale Leczenia Uzależnień

Oferty należy składać do dnia 27.08.2018 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie.

Szczegóły: https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-pelnienie-funkcji-kierownika-pododdzialu-detoksykacji-alkoholowej-oraz-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-psychiatrii-w-pododdziale-detoksykacji-alkoholowej-oraz-w-oddziale-leczeni/[:]

[:pl]Zaproszenie na zjazdy absolwentów Oddziału Leczenia Uzależnień[:]

[:pl]Oddział Leczenia Uzależnień SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w  Otwocku zaprasza na Zjazdy Absolwentów organizowane w ramach realizowanych przez Szpital Programów Zdrowotnych współfinansowanych przez Departament Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Termin najbliższego Zjazdu – 21 kwietnia 2018 roku godz. 9:30.

Jednym z elementów procesu zdrowienia  osób uzależnionych są zjazdy absolwentów organizowane przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Otwocku. Udział w nich biorą osoby, które były pacjentami Oddziału Leczenia Uzależnień z różnym stażem zdrowienia. Część to osoby, które jeszcze kilka tygodni temu przebywały na szpitalnym oddziale, są również  tacy pacjenci, którzy byli na nim kilka lat temu.

Ostatni zjazd absolwentów miał miejsce  30 września 2017 roku.  Wzięło w nim udział 57 pacjentów z różnym stażem zdrowienia.

O przyjeździe na zjazd decydują różne motywy: chęć uzyskania wyjaśnień na temat dalszych działań i ich efektów, możliwość spotkania ze współpacjentami i sprawdzenia, jak inni radzą sobie w procesie leczenia,      a czasem zwykły, ludzki sentyment do miejsca, w którym zaczęło się „ nowe życie”. Uczestnicy mają również możliwość spotkania z terapeutami i pochwalenia się swoimi osiągnięciami.

Pacjenci uczestniczący w zjeździe w trakcie spotkania rozliczają realizację Planu Dalszego Zdrowienia, mówiąc zarówno o napotkanych trudnościach, jak i sukcesach. Następnie otrzymuje informacje zwrotne od pozostałych uczestników grupy i psychologów prowadzących na temat swoich mocnych stron i nieprawidłowości w procesie leczenia.

W zdecydowanej większości uczestnicy zjazdów absolwentów są w trakcie procesu zdrowienia, a ich relacje z innymi świadczą o dokonywaniu  ważnych zmian w życiu, co potwierdza sensowność i skuteczność oddziaływań terapeutycznych. Pojedyncze osoby opowiadają o powrocie do picia czy używania innych środków psychoaktywnych. Jednak ich obecność także sygnalizuje pewną poprawę, bo oznacza, że pacjent ciągle ma poczucie, że potrzebuje profesjonalnej pomocy i szuka rozwiązania swojej trudnej sytuacji.[:]

[:pl]Zjazd absolwentów sfinansowany z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych[:]

[:pl]Zjazd absolwentów sfinansowany z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 Jednym z elementów procesu zdrowienia  osób uzależnionych są zjazdy absolwentów organizowane przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Otwocku. Udział w nich biorą osoby, które były pacjentami Oddziału Leczenia Uzależnień z różnym stażem zdrowienia. Część to osoby, które jeszcze kilka tygodni temu przebywały na szpitalnym oddziale, są również  tacy pacjenci, którzy byli na nim kilka lat temu.

Ostatni zjazd absolwentów miał miejsce  30 września 2017 roku.  Wzięło w nim udział 57 pacjentów z różnym stażem zdrowienia.

O przyjeździe na zjazd decydują różne motywy: chęć uzyskania wyjaśnień na temat dalszych działań i ich efektów, możliwość spotkania ze współpacjentami i sprawdzenia, jak inni radzą sobie w procesie leczenia,      a czasem zwykły, ludzki sentyment do miejsca, w którym zaczęło się „ nowe życie”. Uczestnicy mają również możliwość spotkania z terapeutami i pochwalenia się swoimi osiągnięciami.

Pacjenci uczestniczący w zjeździe w trakcie spotkania rozliczają realizację Planu Dalszego Zdrowienia, mówiąc zarówno o napotkanych trudnościach, jak i sukcesach. Następnie otrzymuje informacje zwrotne od pozostałych uczestników grupy i psychologów prowadzących na temat swoich mocnych stron i nieprawidłowości w procesie leczenia.

W zdecydowanej większości uczestnicy zjazdów absolwentów są w trakcie procesu zdrowienia, a ich relacje z innymi świadczą o dokonywaniu  ważnych zmian w życiu, co potwierdza sensowność i skuteczność oddziaływań terapeutycznych. Pojedyncze osoby opowiadają o powrocie do picia czy używania innych środków psychoaktywnych. Jednak ich obecność także sygnalizuje pewną poprawę, bo oznacza, że pacjent ciągle ma poczucie, że potrzebuje profesjonalnej pomocy i szuka rozwiązania swojej trudnej sytuacji.

Na zakończenie warto zaznaczyć, że zjazdy absolwentów są finansowane ze środków Krajowego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przekazywanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.[:]

[:pl]Oddział Leczenia Uzależnień SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku zaprasza na Zjazdy Absolwentów[:]

[:pl]Oddział Leczenia Uzależnień SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w  Otwocku zaprasza na Zjazdy Absolwentów organizowane w ramach realizowanych przez Szpital Programów Zdrowotnych współfinansowanych przez Departament Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Termin najbliższego Zjazdu – 30 wrzesień 2017 roku godz. 9:30. [:]