Aktualności

Aktualności

23.11.2016
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital  Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ) ogłasza konkurs ofert na: Pełnienie funkcji kierownika Oddziału Rehabilitacji Medycznej oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji medycznej Oferty należy … Continue reading "Konkurs na Kierownika ORM oraz udzielanie świadczeń medycznych" ...
23.11.2016
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku przy ul. B. Prusa 1/3 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym na usługę utrzymania czystości w budynkach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku. Termin składania ofert upływa w dniu 02.12.2016 r. o godz. 9:00. Szczegóły ogłoszenia … Continue reading "ZP5-2016 Usługa utrzymania czystości w budynkach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku" ...
23.11.2016
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku przy ul. B. Prusa 1/3 zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę alkometru oraz alkosensora. Termin składania ofert upływa w dniu 28.11.2016 r. o godz. 10:00. Szczegóły ogłoszenia znajdują się w zakładce KONKURSY http://www.zozmswia.pl/konkurs/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-zakup-i-dostawe-alkometru-oraz-alkosensora/   ...
23.11.2016
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku przy ul. B. Prusa 1/3 zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej dotyczącej stanu technicznego stropu nad parterem budynku „H”, znajdującym się na terenie SPZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW w Otwocku. Termin składania ofert upływa w dniu 28.11.2016r. o godz. 11:00. Szczegóły … Continue reading "ZAPROSZENIE do złożenia oferty na wykonanie ekspertyzy" ...
21.11.2016
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku ogłasza konkurs na stanowisko:  Głównego księgowego Termin składania ofert: do 28 listopada 2016 r. Szczegóły ogłoszenia znajdują się w zakładce KONKURSY http://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-glownego-ksiegowego-sp-zoz-szpitala-specjalistycznego-msw-w-otwocku/ ...
21.11.2016
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital  Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ) unieważnia konkurs ofert na: Pełnienie funkcji kierownika Oddziału Rehabilitacji Medycznej oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji medycznej Szczegóły ogłoszenia … Continue reading "KONKURS – Pełnienie funkcji kierownika Oddziału Rehabilitacji Medycznej oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji medycznej" ...
12.08.2015
Uprzejmie informujemy, że Szpital włączył się do prowadzonej przez  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych kampani profilaktyczno-edukacyjnej dotyczącej problematyki dopalaczy pn. „Dopalcze kradną życie”. W związku z powyższym udostępniamy link: do spotu pn. „Taki z Ciebie Mocarz”, który został przygotowany przez młodych wolontariuszy uczestniczących w projekcie Komendy Głównej Policji -PAT-Profilaktyka a Ty. Link: www.youtube.com/watch?v=zkoq4SAYSWo ...
17.07.2015
Zasady spotkań przedstawicieli firm farmaceutycznych z osobami uprawnionymi do wystawiania recept w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSW w Otwocku określa Zarządzenie Dyrektora nr 03/06/2015 z dnia 26.06.2015 r. Treść zarządzenia  Wzór wniosku o wyrażenie zgody na spotkanie ...
16.07.2015
Komunikat prasowy: W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć! Masz wątpliwości czy … Continue reading "Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów." ...
31.07.2014
PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI Szanowni Państwo, Jeżeli byli Państwo świadkami zdarzenia o charakterze korupcyjnym, tj. oferowania lub przyjmowania łapówki, nienależnej korzyści lub jej obietnicy, związanego z naszym Szpitalem, prosimy o zgłoszenie tego faktu: ustnie – do Dyrektora Szpitala, pisemnie – w sekretariacie Szpitala, drogą elektroniczną na adres:sekretariat@szpitalmswia.otwock24.pl Zgłoszenie winno zawierać możliwie jak najbardziej szczegółowy opis incydentu ze … Continue reading "PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI" ...