[:pl]Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w branży budowlanej i elektrycznej w zakresie realizacji inwestycji polegającej na „Dostosowaniu pomieszczeń Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych do obowiązujących norm prawnych”.[:]

[:pl]SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w branży budowlanej
i elektrycznej w zakresie realizacji inwestycji polegającej na „Dostosowaniu pomieszczeń Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych do obowiązujących norm prawnych”.

Termin składania ofert 24 maj 2021 r. godz. 12:00.

zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze[:]