[:pl]ZP4-2016 DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA I NORM – ETAP I[:]

[:pl]

Okres obowiązywania: 20.07.2016 – 04.08.2016

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

PFU

Załączniki do SIWZ 2

Załączniki do SIWZ 3

Załączniki do SIWZ 4

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia[:]