[:pl]ZP3-2019 Dostawa energii elektrycznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 ze zm.) na potrzeby SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku w okresie 24 miesięcy[:]

[:pl]Termin składania ofert 18 marca 2019 roku godz. 9:30

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

UWAGA – zmiana terminu składania ofert na 21 marca 2019 roku godz. 9:30

Informacja dla Wykonawców 15.03.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia[:]