[:pl]ZP15-2019 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku[:]

[:pl]SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na kompleksową dostawę gazu ziemnego na potrzeby SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku.

Termin składania ofert – 21 października 2019 r. godz. 14:30.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT – Termin składania ofert 22 październik 2019 r. godz. 14:30.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja dla Wykonawców 14.10.2019

Informacja dla Wykonawców 15.10.2019

Informacja dla Wykonawców 17.10.2019 + modyfikacja_Załącznik nr 2 do SIWZ_17.10.2019

Informacja z otwarcia + Załącznik 3c do SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia[:]