[:pl]ZP1-2020 Świadczenie usług całodziennego żywienia w formie cateringu dla pacjentów SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku[:]

[:pl]SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na Świadczenie usług całodziennego żywienia w formie cateringu dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku.

Termin składania ofert – 11.02.2020 r. godz. 12:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Informacja dla Wykonawców z dnia 07.02.2020

Informacja z otwarcia ofert + Załącznik Nr 4c do SIWZ

Poprawienie omyłki pisarskiej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o udzieleniu zamówienia[:]