[:pl]ZP1-2015 Kompleksowa dostawa obejmującą sprzedaż oraz dystrybucję gazu ziemnego do budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku[:]

[:pl]

PrzetargiOkres obowiązywania: 19.01.2015-27.02.2015

Ogłoszenie o zamówieniu

Informacja o SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu – aktualizacja

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

Pytania i odpowiedzi 2

Pytania i odpowiedzi 3

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia[:]