[:pl]ZP 3-2020 PRZEBUDOWA CZĘŚCI ODDZIAŁU LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH ZLOKALIZOWANEGO NA PIERWSZYM PIĘTRZE W BUDYNKU A SP ZOZ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO MSWIA W OTWOCKU[:]

[:pl]SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na  „Przebudowę części Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych zlokalizowanego na pierwszym piętrze w budynku A SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku”

Termin składania ofert 22 czerwca 2020 r. godz. 12:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Projekt wykonawczy – Załącznik nr 1A

STWiOR – Załącznik nr 1B

Przedmiar – Załącznik nr 1C

Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie dotyczące spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia

Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 do SIWZ – wykaz robót

Załącznik nr 7 do SIWZ – wykaz osób

Załącznik nr 8 do SIWZ – wykaz osób – doświadczenie dotyczące kryterium oceny

Załącznik nr 9 do SIWZ – wzór umowy

Załącznik nr 10 do SIWZ – oświadczenie dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę

UWAGA ! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Informacja dla Wykonawców 19 06 2020

Otwock_część męska PD etap I

PR IS Otwock Część męska ETAP strona prawa18_06

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

Informacja z otwarcia ofert

Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE:

Zawiadomienie BIP

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY[:]