[:pl] ZP 2 – 2017 „Dostawa energii elektrycznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.) na potrzeby SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW w Otwocku w okresie 24 miesięcy”[:]

[:pl]Okres obowiązywania od  14.02.2017r. do 24.02.2017r.

SIWZ

ogłoszenie o zamówieniu

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 2 MARCA 2017R. zmiana terminu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 24.02.2017

SIWZ_ENERGIA 24.02.2017

Odpowiedzi na pytania 24.02.2017

Protokół z otwarcia ofert – inf. z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia[:]