Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2017

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2017 – plan postępowań