31.10.2023

31.10.2023 SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku

Śniadanie, dieta podstawowa plus posiłek dodatkowy31.10.2023 SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku

Śniadanie, dieta podstawowa plus posiłek dodatkowy

Obiad, dieta podstawowa plus posiłek dodatkowyObiad, dieta podstawowa plus posiłek dodatkowy