[:pl]Zapytanie ofertowe o cenę świadczenia usług związanych z ochroną zdrowia ludzkiego w zakresie badań laboratoryjnych [:]

[:pl]SP ZOZ  zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę świadczenia usług związanych z ochroną zdrowia ludzkiego w zakresie badań laboratoryjnych od 01.02.2017r. do 31.12.2018r.

Ofertę  do zapytania ofertowego  należy złożyć  do dnia 26.01.2017 r. do godz. 10:00  zaproszenie

Informacja o wyborze  – Informacja[:]