[:pl]Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę środków ochrony indywidualnej[:]

[:pl]Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku przy ul. B. Prusa 1/3 zaprasza do złożenia oferty na  dostawę środków ochrony indywidualnej.

Termin składania ofert upływa w dniu 15 czerwca 2020 r. o godzinie 12:00

Szczegóły oferty poniżej:

zaproszenie środki ochrony indywidualnej

Załącznik nr 1 formularz

załącznik nr 2 umowa

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[:]