[:pl]Zakup i dostawę aparatu do krioterapii dla SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku[:]

[:pl]Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę aparatu do krioterapii dla SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku

Oferty należy składać do 25 października 2017 roku do godz. 10:00Zapytanie ofertowe

Informacja dla Wykonawców 18.10.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[:]