[:pl]Wykonywanie przez Wykonawcę prac w zakresie obsługi informatycznej oraz obowiązków Administratora Systemów Informatycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku, w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku[:]

[:pl]Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do składania ofert na Wykonywanie przez Wykonawcę prac w zakresie obsługi informatycznej oraz obowiązków Administratora Systemów Informatycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku, w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku

Oferty należy składać do dnia 12 grudnia 2018 r. godz. 10:00.

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[:]