[:pl]Wykonanie okresowego przeglądu stanu technicznego budynków zlokalizowanych na terenie Szpitala[:]

[:pl]Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do składania ofert na wykonanie okresowego przeglądu stanu technicznego budynków zlokalizowanych na terenie Szpitala.

Oferty należy składać do dnia 21 listopada 2018 r. godz. 12:00.

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[:]