Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z montażem elektrotrzymaczy drzwiowych na drzwiach przeciwpożarowych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do składania ofert na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z montażem elektrotrzymaczy drzwiowych na drzwiach przeciwpożarowych.

Oferty należy składać do dnia 16 listopada 2018 r. godz. 12:00.

Zaproszenie do złożenia oferty

Informacja o wyborze oferty