[:pl]Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla robót budowlanych na I piętrze budynku A oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych do obowiązujących norm prawnych[:]

[:pl]Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do składania ofert na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla robót budowlanych na I piętrze budynku A oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych do obowiązujących norm prawnych.

Oferty należy składać do dnia 14 września 2018 r. godz. 10:00

Zapytanie ofertowe

Ekspertyza

Rys.1

Rys.2

Rys.3

Rys.4

Rys.5

Postanowienie VII 2014

Postanowienie I 2015

Postanowienie VIII 2015

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 [:]