[:pl]Usługa przeprowadzenia auditu recertyfikacji Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015 w certyfikowanych obszarach SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku[:]

[:pl]Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do składania ofert na usługę przeprowadzenia auditu recertyfikacji Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015 w certyfikowanych obszarach SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku.

Oferty należy składać do 05 marca 2018 roku do godz. 12:00

Zapytanie ofertowe

Informacja dla Wykonawców + Modyfikacja zapytania ofertowego 28.02.2018r.

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT – termin składania ofert 07 marca 2018 r. godz. 12:00

Informacja dla Wykonawców 05.03.2018 + certyfikat

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[:]