[:pl]Świadczenie usługi prawnej, w tym w zakresie zamówień publicznych, zastępstwa procesowego oraz pomocy prawnej dla SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku[:]

[:pl]Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi prawnej, w tym w zakresie zamówień publicznych, zastępstwa procesowego oraz pomocy prawnej dla SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego
MSWiA w Otwocku

Oferty należy składać do dnia 12 grudnia 2018 r. godz. 10:00.

Zapytanie ofertowe

Informacja dla Wykonawców 10.12.2018 + Modyfikacja Zapytania ofertowego 10.12.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[:]