Świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku.

Oferty należy składać do dnia 21 grudnia 2018 r. godz. 12:00.

Zaproszenie do złożenia oferty

Informacja dla Wykonawców 19.12.2018

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania