[:pl]Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku.[:]

[:pl]Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku przy ul. B. Prusa 1/3 zaprasza do złożenia oferty cenowej
na świadczenie  usług telekomunikacyjnych  w  sieci  telefonii  komórkowej  na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  w Otwocku.

Zamawiający przedłuża termin zgłaszania ofert do dnia 19 stycznia      2017 r. do godziny 12:00.
Zaproszenie – zaproszenie

Odpowiedzi na pytania ODPOWIEDŹ_NA_ZAPYTANIE

Odpowiedź na pytania 2 TELEFONY_ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2

Odpowiedzi na pytania 3 TELEFONY_ODPOWIEDŹ 3

Informacja o wyborze – informacja o wyborze[:]