[:pl]Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej, w tym w zakresie zamówień publicznych, zastępstwa procesowego oraz pomocy prawnej dla SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku[:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku  zaprasza do złożenia oferty na: świadczenie kompleksowej obsługi prawnej, w tym w zakresie zamówień publicznych, zastępstwa procesowego oraz pomocy prawnej dla SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku.

Oferty należy składać do dnia 29.12.2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego.

Zapytanie ofertowe

Informacja dla Wykonawców

informacja o unieważnieniu postępowania[:]