[:pl]Sukcesywna dostawa materiałów biurowych [:]

[:pl]SP ZOZ Szpital Specjalistyczny zaprasza do złożenia oferty na sukcesywną dostawę materiałów biurowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku.

Oferty należy składać do 10 kwietnia 2019 r. godz. 10:00.

Zapytanie ofertowe

UWAGA – zmiana terminu składania ofert na 11 kwietnia 2019 r. godz. 10:00

Informacja dla Wykonawców 09.04.2019

Modyfikacja zapytania ofertowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[:]