[:pl]Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku.[:]

[:pl]Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do składania ofert na sukcesywną dostawę materiałów biurowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku.

Oferty należy składać do 19 marca 2018 roku do godz. 10:00

Zapytanie ofertowe

Informacja dla Wykonawców 14.03.2018

Informacja dla Wykonawców 16.03.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[:]