[:pl]Rozbudowa obecnego systemu monitoringu wizyjnego[:]

[:pl]SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na: rozbudowę obecnego systemu monitoringu wizyjnego poprzez dostawę, montaż i instalację urządzeń oraz przeniesienie istniejących urządzeń w miejsce wskazane przez Zamawiającego, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Integracja systemów monitoringu wraz ze stanowiskiem komputerowym dla ochrony”

Oferty należy składać do siedziby Zamawiającego do dnia 25.02.2020 r. do godz. 14:00.

Zapytanie ofertowe

Informacja dla Wykonawców 21.02.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[:]