[:pl]Pełnienie funkcji kierownika Działu Farmacji Szpitalnej[:]

[:pl]Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do składania ofert napełnienie funkcji kierownika Działu Farmacji Szpitalnej.

Oferty należy składać do dnia 17 grudnia 2018 r. godz. 10:00.

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[:]