[:pl]Ogłoszenie o wyborze oferty konkurs 05/12/2015[:]

[:pl]aktualnościOtwock, dn. 17.12.2015r.

Informacja

Na podstawie art. 26 i art.27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.) w wyniku przeprowadzonego konkursu nr 5/12/2015 z dnia 11.12.2015r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza zakresie psychiatrii informuję, że została wybrana następującą oferta:

Anna Batijewska[:]