[:pl]OFERTA PRACY – lekarz rehabilitacja medyczna[:]

[:pl]

OGŁOSZENIE 2/03/2016 z dnia 16.03.2016 roku

aktualnośćSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny w Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji medycznej

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu do dnia 22.03.2016 r. do godz. 14:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

 

TREŚĆ OGŁOSZENIA – pobierz tu Ogłoszenie 2_3_2016

 

 Informacja o wyborze dot. ogłoszenia 2_3_2016[:]