[:pl]OFERTA PRACY – lekarz psychiatra[:]

[:pl]

OGŁOSZENIE 1/04/2016 z dnia 05.04.2016 roku

aktualnośćSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny w Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu do dnia 08.04.2016r. do godz. 14:30 w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

 

Treść ogłoszenia pobierz tu ogłoszenie Psychiatra 4.2016

Informacja o wyborze oferty pobierz tu informacja o wyborze oferty – lek. psych 2[:]