[:pl]Oferta pracy fizjoterapeuta[:]

[:pl]

OGŁOSZENIE 4/12/2015 z dnia 11.12.2015 roku

aktualnościSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny w Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu do dnia 17.12.2015 r. do godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

TREŚĆ OGŁOSZENIA – pobierz tu fizjoterapeuta 2 11.12.2015

[:]