Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych w domach pacjentów

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych w domach pacjentów.

Oferty należy składać do dnia 22.07.2022 r. do godz. 12:00.

ogłoszenie 15.07.2022

załącznik nr 1- szczegółowy zakres zamówienia

załącznik nr 2- istotne postanowienia umowy

załącznik nr 3- formularz ofertowy

załącznik nr 4- formularz cenowy.docx

informacja o wyborze oferty 25.07.2022