[:pl]Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii i koordynowanie pracy zespołu psychologów[:]

[:pl]Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital  Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku ogłasza konkurs ofert na: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii i koordynowanie pracy zespołu psychologów

Oferty należy składać  do dnia 23.05.2017 r. do godz. 10:00 w siedzibie SPZOZ Szpital Specjalistyczny MSW w Otwocku

Ogłoszenie – ogłoszenie

Informacja – Informacja

 [:]