[:pl]Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych[:]

[:pl]Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital  Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych

Oferty należy składać  do dnia 23.05.2017 r. do godz. 10:00 w siedzibie SPZOZ Szpital Specjalistyczny MSW w Otwocku
Ogłoszenie –ogłoszenie_dyżury medyczne

Informacja – Informacja[:]