[:pl]Konkurs na Zastępcę Kierownika Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii[:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na Zastępcę Kierownika Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii.

Oferty należy składać do dnia 21.05.2021 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

ogłoszenie Zastępca Kierownika OLZN

 

 [:]