[:pl]Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych[:]

[:pl]Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych

Oferty należy składać  do dnia 19.05.2017 r. do godz. 9:00 ogłoszenie

Informacja – informacja[:]