[:pl]Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych w  siedzibie Udzielającego zamówienia[:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

Oferty należy składać do dnia 15.07.2020 r. do godz. 14:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

ogłoszenie fizjoterapeuta

informacja dla Oferentów- zmiana terminu składania ofert

unieważnienie 20.07.2020

 [:]