[:pl]Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych w siedzibie Udzielającego Zamówienia oraz domach pacjentów[:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych w siedzibie Udzielającego Zamówienia oraz domach pacjentów.

Oferty należy składać do dnia 26.10.2018 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

ogłoszenie fizjoterapeuta 19.10.18

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT- Informacja dla oferentów 26.10.2018 [:]