[:pl]KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE ZABIEGÓW FIZJOTERAPEUTYCZNYCH W DOMACH PACJENTÓW [:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych w domach pacjentów oraz w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

Oferty należy składać do dnia 24.09.2021 r. do godz. 14:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

ogłoszenie 17.09.2021

Informacja- zmiana terminu składania

Konkurs rozstrzygnięto.[:]