KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE ZABIEGÓW FIZJOTERAPEUTYCZNYCH W DOMACH PACJENTÓW

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych w domach pacjentów.

Oferty należy składać do dnia 15.02.2022 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

ogłoszenie 01_02_2022

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 18.02.2022 GODZ. 15:00

Informacja- zmiana terminu składania

unieważnienie 23.02.2022