[:pl]Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii[:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii.

Oferty należy składać do dnia 21.05.2018 r. do godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie.

ogłoszenie psychoterapeuta

modyfikacja ogłoszenia 16.05.2018

[:]