KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii uzależnień.

Oferty należy składać do dnia 03.08.2022 r. do godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

ogłoszenie 27.07.2022

załącznik nr1- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr 2- istotne postanowienia umowy

załącznik nr 3- formularz ofertowy

 załącznik nr 4- formularz cenowy

informacja o wyborze 08.08.2022

informacja o wyborze 31.08.2022