[:pl]Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii/terapii uzależnień [:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii/terapii uzależnień.

Oferty należy składać do dnia 10.09.2020 r. do godz. 13:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

ogłoszenie [:]